Till innehåll på sidan

Experimental studies of large particles in Newtonian and non-Newtonian fluids

Tid: To 2019-09-26 kl 10.15

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Ämnesområde: Engineering Mechanics

Respondent: Sagar Zade , Mechanics

Opponent: Prof. Ellen Longmire, University of Minnesota

Handledare: Luca Brandt and Fredrik Lundell