Till innehåll på sidan

Interaction of flows with slender structures and liquid-infused surfaces

Tid: Fr 2022-05-20 kl 10.15 - 12.30

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Ämnesområde: Engineering Mechanics

Respondent: Johan Sundin , Department of Engineering Mechanics

Opponent: Daniel Chung, Melbourne University

Handledare: Shervin Bagheri

Innehållsansvarig:Ardeshir Hanifi
Tillhör: FLOW
Senast ändrad: 2022-05-01